Serious Beef: The Meat Lovers' Guide To Yerevan

Serious Beef: The Meat Lovers' Guide To Yerevan

A Community map

Calling all carnivores! Eat your way though Yerevan 's most beloved burgers, steakhouses, BBQ joints, ribs, and more.

11 Places
Sort by: Recently Added
  This is the kind of place you go having in mind something specific to eat, and after arriving you absolutely get lost in choice because everything they have are so good!The BEST BURGERS IN ARMENIA. -- Joseph Bekarian via Foursquare
  Collect
  Collect
  I think TMS has the best burgers in Yerevan, the prices are fairly affordable. They deliver quite fast as well, but use menu.am when ordering. -- Thomas Vardanyan via Foursquare
  Collect
  Best hamburgers in Yerevan -- Ruben via Foursquare
  Collect
  Collect
  mmmm...!!!! this is a tasty burger!!!!! -- Lusine Manvelyan via Foursquare
  Collect
  Great service, great staff! Green, relaxing,quite and unique atmosphere. Recommended for fresh air! -- Wandelion via Foursquare
  Collect
  Ամենալավ վայրն ընտանիքի կամ ընկերների հետ ժամանակ անցկացնելու, հայկական խոհանոցի ամենահամեղ ուտեստները ճաշակելու կամ պարզապես բնության գրկում հանգստանալու համար։ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՍՐԱՀԻ ԴԻԶԱՅԸ ՎԵՐՋՆ Ա)) -- Taron Badalyan via Foursquare
  Collect
  Good hash lama! -- Alexandr Andreev via Foursquare
  Collect
  The best burger in the town! If you are up to a great burger with American taste, then Black Angus burger bar is a must-visit for you! Juicy meat, great bread, yummy french fries and unique interior! -- Lilit Lana Asatryan via Foursquare
  Collect
  Collect
Join Discussion
Leave a comment...
“A travel gem - I will be planning all of my trips with it alone.”
Download Citymaps to see how it can help you today.
Will be used in accordance with our Privacy Policy
3.33.2-4