Like A Local: Best Hidden Gems In Loei

Like A Local: Best Hidden Gems In Loei

A Community map

Anyone can find the popular spots, but if you’re willing to embrace the unknown, you’ll find that Loei is full of hidden gems.

8 Places
Sort by: Recently Added
  ชิลๆ-ชิคๆ ^_^ -- Jiewwiw 🌺 via Foursquare
  Collect
  Collect
  กาแฟที่มีคุณภาพต้องเกิดจากใส่ใจในรายละเอียดปีกย่อย ตั้งแต่การเพาะปลูก การเก็บ การล้าง การบ่ม และ การคั่วเมล็ดกาแฟ ที่พอเหมาะ และคุณภาพในการให้ลูกค้าบริโภค ต้องไม่เกิน ๓ เดือนจากที่คั่วมา ต้องมาลองชิม -- Kittinut Sujaridchai via Foursquare
  Collect
  มีมุมดีดี ให้คุณได้ผ่อนคลาย... -- Aoffa149 via Foursquare
  Collect
  บริการดีมากๆครับ! พอดีมาจากกรุงเทพแล้วต้องรอรถกลับตอน3ทุ่ม เลยแวะมาฆ่าเวลาที่ร้าน ตอนจะกลับถามเจ้าของร้านว่ามีรถสามล้อไปส่งที่บขส.ตรงไหนได้บ้าง แล้วเด็กที่ร้านก็ช่วยไปตามมาให้ ประทับใจจริงๆครับ! 😊 -- Pop FINmafia via Foursquare
  Collect
  ไม่ลองแล้วจะรู้หรอครับว่าอร่อยจริงอย่าที่เขาว่า จัดไปอย่าให้เสีย -- Boy Take Care You via Foursquare
  Collect
  บริการดี, บรรยากาศดี -- Manta True via Foursquare
  Collect
  คนเยอะมาก ไข่กะทะ กะ เกาเหลาเลือดหมูอร่อยคะ แต่อย่าใจร้อนนะ เพราะต้องเล่นเก้าอี้ดนตรี แต่ไม่ผิดหวัง อร่อยจริง -- 🍁₱ℓë Péèpℓĕ  via Foursquare
  Collect
Join Discussion
Leave a comment...
“A travel gem - I will be planning all of my trips with it alone.”
Download Citymaps to see how it can help you today.
Will be used in accordance with our Privacy Policy
3.33.3-7