First Timer's Guide To Kroměříž

First Timer's Guide To Kroměříž

A Community map

You're in Kroměříž for the first time ever. You've got 72 hours and an appetite for everything. Where do you start? Here's the answer.

7 Places
Sort by: Recently Added
  Krasna expozice slavneho kromerizskeho rodaka Maxe Švabinského -- Jana Cagašová via Foursquare
  Collect
  Vznikl ve 40. letech 19.st z odvodnění pastvin pro lov vodních ptáků.Břeh rybníka byl původně hustě osázen keři.V 2. polovině 19.st byly z části keřů odstraněny a došlo k vybudování několika ostrovů -- Michal Fianta via Foursquare
  Collect
  Původně stával na malém ostrůvku a patřil mezi atrakce sentimentální zahrady z přelomu 18. a 19. století. Přístupný byl pomocí gondol. Později byla vodní plocha zasypána a tak zůstal dodnes. -- Michal Fianta via Foursquare
  Collect
  Největší vodní plocha zahrady.První zmínky z 1.poloviny 18.st.Během přeměny zahrady na krajinářský park v 1.polovině 19.st byl rybník upraven do současné podoby. Původně sloužil jako sádka ryb. -- Michal Fianta via Foursquare
  Collect
  Vybudován ve 30. letech 19.st z původních odvodňovacích zahradních kanálů. -- Michal Fianta via Foursquare
  Collect
  Brána z ulice Na Kopečku byla původně od 19. století určena jako hlavní vstup do zahrady pro obyvatele města. -- Michal Fianta via Foursquare
  Collect
  Nazývaná také Pompejská či Pompejánská, protože v druhé polovině 19.st. zde byly vystaveny busty,které pocházely z vykopávek antického města Pompeje. Postavena roku 1846 - Anton Arche -- Michal Fianta via Foursquare
  Collect
Join Discussion
Leave a comment...
“A travel gem - I will be planning all of my trips with it alone.”
Download Citymaps to see how it can help you today.
Will be used in accordance with our Privacy Policy
3.33.2-4